2007/Nov/02

มีคนขออักษรรูนมาก็จัดให้

 

รูนส์ (RUNES) เป็นอักษรที่จอมเทพโอดินทรงคิดค้นขึ้น นิยมสลักลงบนกระดูกสัตว์ แผ่นไม้ หรือ แผ่นหิน ที่มีลักษณะกลมแบน อักษรรูนส์มีทั้งหมด 24 ตัวอักษรใช้ในการพยากรณ์ทำนาย ร่ายเวทย์ และใช้ในการลงอาคมให้กับสิ่งของต่างๆ อักษรรูนส์ที่ทรงพลังที่สุดที่มักใช้ทำนาย คือ The Elder Futhark ซึ่งเป็นอักษรรูนส์ที่เก่าแก่ที่สุดที่จอมเทพโอดินทรงคิดค้นขึ้น คำว่า Futhark ได้มาจากพยัญชนะ 6 ตัวแรกของอักษรรูนส์ทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชุด (Aetts) ชุดละ 8 ตัวอักษร อักษรแต่ละตัวจะมีความหมายเฉพาะในตัวของมัน ตามหลักศาสนาอาซาทรู (Asatru) อักษรรูนส์เป็นสิ่งที่ผู้นับถือทุกคนต้องเรียนรู้แต่ทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้มันทำนายได้ และการใช้อักษรรูนส์นั่นไม่ควรใช้ทำนายในเรื่องไร้สาระเพราะรูส์คือสิ่งที่ใช้ติดต่อกับจอมเทพโอดินเพื่อขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือซึ่งจอมเทพโอดินพระองค์เองก็ไม่ทรงโปรดปรานเรื่องล้อเล่นซักเท่าไรนัก

 

ความหมายของอักษร runes

ชุดที่1 เรียกว่า Frey's Aett ประกอบด้วย

เฟโอท์ (Feoh) หรือ ทรัพย์สมบัติ หมายถึงแก้วแหวนเงินทองและการได้ครอบครองทรัพย์สินเลอค่า ความร่ำรวย อยู่ดีกินดีความสวยความงดงาม ความเพียบพร้อม ความอุดมสมบูรณ์ และมีนัยยะถึงการลงแรงและความทุ่มเทเพื่อให้มีฐานะที่ดีขึ้น

เออร์ (Ur) หรือ พละกำลัง หมายถึง ความแข็งแกร่ง ความอดทน ความกล้า ความสดชื่น กระตือรือล้น รวมไปถึงอำนาจ อย่างป่าเถื่อน พละกำลังอย่างดิบๆ ที่จะต่อสู้เพื่ออิสระภาพ ความรุนแรงทางกามรมณ์ และสุขภาพที่ดี รวมทั้งมีนัยยะถึงการท้าทายหรือฝ่าฟันเพื่อนำไปสู่จุดเปลี่ยนของชีวิต

ธอร์น (Thorn) หรือ กิเลส คือพลังแห่งความไร้สติของมนุษย์ เช่นความเอาแต่ใจ ความโลภ โทสะอันรุนแรง ความลุ่มหลง และตัณหาที่มีมากเกินไป อักขระนี้บ่งบอกถึงการเสียดแทง การเหยียดหยาม การทำลาย ความเจ็บปวด บาดแผล น้ำตา

อันเซอร์ (Ausur) หรือ ข่าวสาร หมายถึงการควบคุม การสร้างสรรค์ การพยากรณ์ อภินิหาร ภูมิปัญญา ความรู้ เหตุผล และการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งความฉลาด ไหวพริบปฎิภาณและคำแนะนำที่ดี บางครั้งหมายถึการทดสอบ และการสัมภาษณ์ ถ้าเป็นบุคคลมักเป็นผู้ทรงภูมิที่ชอบความมีอิสระ เหมือนจอมเทพโอดิน

รัด
(Rad) หรือ การเดินทาง หมายถึงยานพาหนะ สถานที่ที่อยู่ไกลจากถิ่นกำเนิด และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ รวมทั้งการโยกย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง ช่วงเวลาแห่งการทำงานหนัก การวางแผน การมองการไกล ความตั้งใจ และแรงขับที่จะนำไปสู่จุดหมายตามครรลองที่ถูกต้อง

เคน
(Ken) หรือ ความทุ่มเท หมายถึงศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การทดลอง งานหัตถกรรม สิ่งที่ต้องทำด้วยมือและการกระทำเพียงลำพัง การแก้ปัญหาด้วยวิจารณญาณ การเรียนรู้ การฝึกฝน การเพระบ่ม การตกแต่งขัดเกลา พลังและฝีมือ การเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายสิ่งที่ต้องกระทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

กีฟู
(Gyfu) หรือ พันธะสัญญา หมายถึง ของขวัญ การตกลงใจกระทำบางสิ่งร่วมกับคนอื่น การเข้าหุ้นส่วน การหมั้นหมายหรือการแต่งงาน การแลกเปลี่ยนที่สมเหตุสมผล ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบ พี่น้องร่วมสาบาน ผู้ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ที่ดี และกิจการที่เกิดจากการลงขันกัน

วีน
(Wyn) หรือ งานเลี้ยง หมายถึงสิ่งที่น่าปิติยินดี ความสนุกสนาน ความพึงพอใจ ความสุขหรือชีวิตที่น่าตื่นเต้นมีสีสัน เรื่องตลกหรือเรื่องที่ไม่จริงจัง อักขระนี้บ่งชี้ถึงการอยู่ท่ามกลางสาธารณชนเสมอ และมีนัยยะถึงสิ่งดีๆ ที่นำความสุขมาให้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว เปรียบเสมือนงานเลี้ยงที่แม้จะชื่นมื่นเพียงใดก็ต้องจบลง

 

ชุดที่ 2 เรียกว่า
Hagal's aett ประกอบด้วย

ฮากาล
(Hagal) หรือ พายุหิมะ หมายถึงอุบัติเหตุ ความชะงักงัน ความยุ่งยาก ความสูญเสียหรือไม่ก็โอกาสอันดีที่จู่ๆ ก็เกิดขึ้นมาโดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า อักขระนี้แสดงถึงทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป และมีนัยยะถึงความทรมาน ความยากลำบาก ความเจ็บป่วยหรือถูกทำร้าย

นีด
(Nyd) หรือ อุปสรรค หมายถึงความปรารถนา สิ่งที่กระทำได้ยาก การผจญภัย การดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นใจ และความทุกข์ทรมานจากการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ อักขระนี้บ่งชี้ถึงการทุ่มเทอย่างรอบคอบ การใช้ทั้งความอดทน กำลังใจ และฝีมือที่มากเพียงพอเพื่อการไปสู่จุดมุ่งหมาย

อีส
(Is) หรือ น้ำแข็ง หมายถึงช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งไม่มีผลใดๆ จากสิ่งที่ได้กระทำลงไป ไม่มีอะไรดีขึ้นหรือเลวลงไปกว่าที่เป็นอยู่ มักบ่งบอกถึงความเย็นชา ความเกียจคร้าน สภาพที่ขาดพลังและความกระตือรือร้น ความล่าช้า และการถูกกักไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือ ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วคราว

เกอร์
(Ger) หรือ การเก็บเกี่ยว หมายถึงผลของสิ่งที่ได้กระทำมาในอดีต หรือช่วงเวลาแห่งการรับผลแห่งการกระทำของตน ร้ายหรือดีขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้กระทำลงไป นอกจากนี้ยังบ่งถึงการลงทุน การริเริ่มโครงการระยะยาว และการย้อนกลับสู่อดีต การหวนกลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือบุคคลในอดีต หรือการกระทำซ้ำในสิ่งที่เคยทำ

เอโอห์
(Eoh) หรือ จุดจบ หมายถึงการพลัดพราก ความตาย ภาวะเหมือนคนใกล้ตาย หรือสิ่งที่จบลงอย่างน่าเศร้าสลด การสูญเสีย ซากศพ สุสาน สภาพที่โดดเดี่ยวหรืออยู่ตามลำพัง บทสรุปของเหตุการณ์ต่างๆ ความยุ่งยากซึ่งในที่สุดก็จบลงโดยไม่เหลือสิ่งดีๆ ไว้ให้

เพออร์ธ
(Peorth) หรือ โชคชะตา หมายถึง