2005/Mar/05

3ข้อควรจำในการทำงานกับศิลปะ(Basic Design)
1. ผลงานสามารถตอบโจทย์ไดเราต้องศึกษาวิเคราะห์โจทย์ของงานในแต่ละครั้งว่า คำสั่งต้องการให้ทำอะไรอย่างให้ละเอียดรอบคอบ
2. ผลงานมีความงามทางศิลปะ เนื่องจากเราทำงานกับศิลปะ ผลงานที่แสดงออกมาทุกชิ้นจึงต้องมีความเป็นศิลปะในตัวของตัวเองด้วย
3. ผลงานแสดงความคิดสร้างสรรคความสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะแบ่งได้เป็น2ส่วน คือ ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงรูปแบบ และความคิดสร้างสรรค์ในเชิงเนื้อหา
3.1 ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงรูปแบบ หมายถึง การจัดวาง การออกแบบ หรือการสร้างงานศิลปะชิ้นนั้นๆ ได้มีการแสดงให้เห็นความคิดวิเราะห์ การวางแผน และกระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบให้เกิดความงาม ไม่ใช่แค่การจัดวางให้สวยงามเพียงอย่างเดียว
3.2 ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงเนื้อหา หมายถึง การคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่ต้องการนำมาเสนอแล้วสร้างสรรค์วิธีบอกเล่าที่แยบยล มีความแหลมคมน่าสนใจ รวมถึงความแปลกใหม่ในวิธีนำเสนอด้วย

ปล. ทั้ง3ข้อที่กล่าวมาใครจะเอาไปใช้ในตอนเรียน หรือ เอนท์ก็ได้ตามแต่จะเอาไปใช้ เพราะว่าการทำงานกับศิลปะพื้นฐานก็คงต้องมีทั้ง3ข้อนี้ก่อนล่ะ

ทำอย่างไรให้สร้างสรรค์......สร้างกฎและทำลายกฎ
บันใด 10 ขั้นไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
1. เป็นคนชอบตั้งคำถามและหาคำตอบ คิดง่ายๆก็ ใคร ทำไม ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร หรือ 5W1H Who Why What Where When How
2. เป็นคนช่างจำและช่างจด ข้อนี้สมุดโน๊ตเล็กๆช่วยคุณได้ จดซะ
3. เป็นคนคิดลึก คิดหลายชั้น ความคิดครั้งแรกที่ออกมาของทุกคนก็คงคล้ายๆกันหมดนั้นล่ะ ดังนั้น ยิ่งคิดหลายชั้นมากยิ่งแปลกแยกมาก (อยากมากเกินไปล่ะเดี๋ยวคนอื่นตามไม่ทันซวยอีก)
4. ชอบตัดต่อ ดัดแปลง ยกตัวอย่างง่ายๆก็การมิกซ์เพลง หรือการแปลงเรื่องราวนิยาย แปลงคำพูดชาวบ้านนี่ไม่เอานะ =_='
5. ให้ concept กับทุกสิ่งที่ทำ concept คือ ความคิดรวบยอด หมายถึงแนวคิดอันเป็นที่มาของผลงาน เราควรให้ concept กันทุกอย่างแม้แต่ในชีวิตประจำวัน ลองทำดูสิ
6. เป็นคนมีความคิดในแง่บวก มองโลกในแง่ดอืม เพราะ เรากำลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสิ่งที่สวยงามให้โลก
7. รู้จักกาละ-เทศะ Space&Time เป็นเรื่องสำคัญมากในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ควรดูว่าเรากำลังสร้างงานเพื่ออะไร พูดง่ายๆก็คง ไม่มีญาติผู้ตายคนใหนอยากการ์ดงานวันเกิดของคุณในงานศพหรอกครับ
8. เคารพตัวเอง นั่นหมายถึงมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ตามผู้อื่น เคารพและเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิด(แต่มันต้องเหมาะสมนะ)
9. ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังคำวิจารณ์พร้อมที่จะพิจารณาทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำ และพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่ทำเมื่อพบว่าควรแก้ไข
10. ทำลายบันใดทั้ง 9 ขั้นนั้นเสีย เมื่อเราหลอมรวมทั้ง9ข้อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้เราลืมมันซะ เพื่อที่จะก้าวออกจากบันใดนี้ไป เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยความคิดของตัวเอง

ปล. แต่สิ่งแรกที่คุณต้องฝึกฝนให้มีอยู่ในหัวคุณก่อนที่จะทำ10ข้อบนเลยคือ "เราต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แพ้คนอื่นๆ"

-------------------------------------------------------------

เรื่องเล่าชาวเหนือ

การเข้าสู่ยุโรปเริ่มต้นจากความผิดพลาดของฝรั่งเศษ
หลังจากที่ชาวเหนือได้เริ่มออกรุกรานไปทั่วจนเมื่อกระทั่งถึงฝรั่งเศส กษัตริย์ของฝรั่งเศสไม่อาจต่อกรกับพวกไวกิ้งได้ จึงได้มอบทองคำให้พวกไวกิ้งจำนวนถึง 6 ตัน เพื่อเป็นบรรณาการให้พวกเขากลับไป แต่นั่นส่งผลตรงข้าม เมื่อไวกิ้งกลุ่มแรกกลับไปยังดินแดนเหนือ พร้อมทองคำ พวกเขาป่าวประกาศว่า หากบุกฝรั่งเศสอาจได้บรรณาการเป็นทองคำจำนวนมาก ทำให้ไวกิ้งกลุ่มอื่นๆเริ่มตื่นตัวกันและมุ่งสู่ยุโรป

เราบุกยึดปล้นสดมเพื่ออะไร
ไวกิ้งเข้าไปบุกยึดปล้นสดมดินแดนต่างๆมากมาย แต่จะบุกยึดมากมายขนาดนั้นเพื่ออะไร ชาวเหนือบุกยึดดินแดนต่างๆจุดประสงค์หลักไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่ง แต่เพื่อแจกจ่ายให้กับพวกเดียวกันเองต่างหาก ในสมัยแรกพวกไวกิ้งไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า พวกเขาอยู่กันโดยพึ่งกันและกันราวกับครอบครัวใหญ่ ดังนั่น เมื่อยึดปล้นอะไรได้เขาจะแจกจ่ายให้คนอื่น เขาจะบุกปล้นสิ่งที่เขาขาดแคลนมาให้พวกของเขา โดยพื้นฐานชาวเหนือไม่ได้มีความโลภอยู่ในหัว เพราะตำนานเรื่องเล่าของชาวเหนือสอนให้พวกเขาไม่ยึดติดกับความโลภ แต่ว่ากษัตริย์จำเป็นต้องมีเงินทองจำนวนมาก เพื่ออะไร? ก็เพื่อสามารถแจกจ่ายให้ลูกน้องได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้ไงล่ะ

-----------------------------------------------------------
edit @ 2006/10/23 11:32:30

Comment

Comment:

Tweet


#182 by (203.172.175.40|148.251.91.38, 203.172.175.40) At 2014-09-29 10:52,
#181 by (203.172.175.40|148.251.91.38, 203.172.175.40) At 2014-09-29 10:50,
Over the course of the initial period, they began to flrm group identities. dgefdfgbdgdcgegd
#180 by (37.59.1.95|37.59.1.95) At 2014-09-24 23:08,
#179 by (173.167.64.57|178.63.0.194, 173.167.64.57) At 2014-09-12 11:19,
#178 by (190.128.149.34|148.251.92.48, 190.128.149.34) At 2014-09-08 19:44,
#177 by (190.128.149.34|148.251.92.48, 190.128.149.34) At 2014-09-08 19:43,
#176 by (190.128.149.34|148.251.92.48, 190.128.149.34) At 2014-09-08 19:42,
#175 by (196.25.222.50|196.25.222.50) At 2014-08-09 13:48,
#174 by (104.131.225.62|178.63.0.194, 104.131.225.62) At 2014-08-07 09:20,
#173 by (104.131.225.62|178.63.0.194, 104.131.225.62) At 2014-08-07 09:20,
#172 by (104.131.225.62|178.63.0.194, 104.131.225.62) At 2014-08-07 09:19,
#171 by (59.144.178.6|148.251.91.38, 59.144.178.6) At 2014-08-01 04:16,
#170 by (59.144.178.6|148.251.91.38, 59.144.178.6) At 2014-08-01 04:15,
#169 by (46.181.153.43|148.251.91.38, 46.181.153.43) At 2014-07-29 14:55,
#168 by (41.220.28.51|178.63.0.194, 127.0.0.1, 41.220.28.51) At 2014-07-16 04:39,
#167 by (41.220.28.51|178.63.0.194, 127.0.0.1, 41.220.28.51) At 2014-07-16 04:38,
#166 by (41.220.28.51|178.63.0.194, 127.0.0.1, 41.220.28.51) At 2014-07-16 04:37,
#165 by (81.24.247.34|148.251.91.38, 81.24.247.34) At 2014-07-15 11:01,
#164 by (81.24.247.34|148.251.91.38, 81.24.247.34) At 2014-07-15 10:58,
#163 by (89.140.169.18|89.140.169.18) At 2014-07-14 00:58,
#162 by (103.241.4.19|148.251.91.38, 103.241.4.19) At 2014-07-07 13:50,
#161 by (103.241.4.19|148.251.91.38, 103.241.4.19) At 2014-07-07 13:49,
#160 by (103.241.4.19|148.251.91.38, 103.241.4.19) At 2014-07-07 13:48,
#159 by (175.111.91.19|192.168.11.77, 175.111.91.19) At 2014-06-20 16:36,
#158 by (175.111.91.19|192.168.11.77, 175.111.91.19) At 2014-06-20 16:35,
#157 by (175.111.91.19|192.168.11.77, 175.111.91.19) At 2014-06-20 16:34,
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the very same niche as yours and my users would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thank you! edckkdcbecdbdace
#156 by (187.61.117.11|148.251.91.38, 187.61.117.11) At 2014-06-14 13:47,
#155 by (41.220.28.51|148.251.92.48, 127.0.0.1, 41.220.28.51) At 2014-06-12 14:53,
#154 by (41.220.28.51|148.251.92.48, 127.0.0.1, 41.220.28.51) At 2014-06-12 14:52,
#153 by (41.220.28.51|148.251.92.48, 127.0.0.1, 41.220.28.51) At 2014-06-12 14:51,
#152 by (37.29.65.87|148.251.91.38, 127.0.0.1, 37.29.65.87) At 2014-06-11 14:43,
#151 by (37.29.65.87|148.251.91.38, 127.0.0.1, 37.29.65.87) At 2014-06-11 14:41,
#150 by (144.76.184.51|148.251.92.48, 144.76.184.51) At 2014-06-08 20:28,
#149 by (144.76.184.51|148.251.92.48, 144.76.184.51) At 2014-06-08 20:27,
#148 by (144.76.184.51|148.251.92.48, 144.76.184.51) At 2014-06-08 20:27,
#147 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-30 13:30,
#146 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-30 12:19,
#144 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-29 22:15,
#145 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-29 22:15,
#142 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-29 05:43,
#141 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-29 05:43,
#138 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-29 03:01,
#138 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-29 03:01,
#140 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-29 03:01,
#135 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-27 08:34,
#137 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-27 08:34,
#136 by (5.79.73.142|5.79.73.142) At 2014-05-27 08:34,
#133 by (95.211.192.231|95.211.192.231) At 2014-05-27 02:38,